Przekręć ekran

CNK 10 lat

Przyszłość
w Centrum

Odkrywaj. Myśl. Działaj.

Przyszłość budzi obawy i nadzieje. Jaka będzie? To zależy od nas. Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Nawet te najdrobniejsze mają wpływ na naszą wspólną przyszłość.

Co myślisz o przyszłości?
Co robisz dziś?

Odpowiedz na pytania i sprawdź, ile osób myśli i działa podobnie jak Ty.

Weź udział w sondzie